top of page

Kvalitet

Overordnet kvalitet

Kvalitet er altid i højsædet på Hyldetoftegård hvad end der er tale om produktion af traditionelle afgrøder, eller specialafgrøder.

- Ved bærproduktionen opnås en høj kvalitet igennem nænsom håndtering, og en hurtig vej fra mark til kølefaciliter. Derefter sikrer en manuel vejning og kvalitetskontrol, bær af høj kvalitet. 

- Ved det traditionelle landbrug, håndteres kernerne og frøene af maskiner fra såning til høst. Derefter kan høstens kvalitet øges gennem vores store tørrerier, som frasorterer urenheder i høsten.

Certifikater

Hyldetoftegård er certifiecrert i Global Gap. Dette er en certificering som både handler om selve dyrkningen af afgrøder og samtidig har fokus på arbejdsmiljøet for de ansatte.

GLOBALGAP har til formål at sikre forbrugere og aftagere, at fødevarerne produceres under hensynstagen til miljø og medarbejdervelfærd, at produktionen foregår med mindst mulig anvendelse af sprøjtemidler og gødning ligesom der er stor fokus på hygiejne og fødevaresikkerhed. GAP er en forkortelse for "Good Agricultural Practice" som betyder godt landmandsskab. Standarden er udarbejdet af en række europæiske detailkæder og fødevareproducenter, men med standardens udbredelse fungerer GLOBALGAP nu som en manual for god landbrugspraksis over hele verden.

GLOBAL G.A.P

bottom of page