top of page

Et af de nyeste tiltag i virksomheden, er anlægning af rapsterminal, med indvejningsstation og lagerfaciliteter i et samarbejde med DLF. 

Mejetærsker.PNG

Landbruget

Ved siden af specialafgrøderne dyrkes der på Hyldetoftegård også traditionelt landbrug. Arealmæssigt udgør det traditionelle landbrug en stor del af det samlede areal med 350ha ud af 400ha. På disse hektar dyrkes hvede, byg, raps og græsfrø.

Produktionen af byg, hvede, raps og græsfrø lagres i vores tørrerier indtil salg og levering sker. Tørreriet sørger for at stabilisere eksempelvis kornet, i tilfældet af at fugtigheden er for høj på høsttidspunktet. 

bottom of page